Du học nghề Đức - Học lái xe tại Đức

Du học nghề Đức - Học lái xe tại Đức

Chi phí chương trình : 5,100 EUR Miễn học phí đào tạo tiếng Đức B2 và đào tạo nghề trong suốt 36 tháng học. Được trả lương (sau thuế) ngay từ ngày nhập học, từ: 800 - 1.200 EU/tháng. Cơ hội nhận học bổng khóa học tiếng Đức lên tới 1,000 EU. 

Du học nghề Đức - Điều dưỡng viên Đức

Du học nghề Đức - Điều dưỡng viên Đức

Chi phí chương trình: 7,100 EU Miễn học phí đào tạo tiếng Đức B2 và đào tạo nghề trong suốt 36 tháng học. Được trả lương (sau thuế) ngay từ ngày nhập học, từ: 800 - 1.200 EU/tháng. Cơ hội nhận học bổng khóa học tiếng Đức lên tới 1,000 EU. 

Du học nghề Đức - nghề khách sạn nhà hàng

Du học nghề Đức - nghề khách sạn nhà hàng

Được trả lương thực hành nghề Khách sạn nhà hàng trong thời gian đào tạo tại Đức lần lượt theo năm 1, năm 2 và năm 3 là: 700 EU – 750 EU – 800 EU và ưu đãi khác (tùy thuộc doanh nghiệp).

Du học nghề Đức - nghề cơ khí điện tử

Du học nghề Đức - nghề cơ khí điện tử

Được trả lương thực hành nghề Khách sạn nhà hàng trong thời gian đào tạo tại Đức lần lượt theo năm 1, năm 2 và năm 3 là: 750 EU – 850 EU – 1.300 EU và ưu đãi khác (tùy thuộc doanh nghiệp).

Quy trình dịch vụ du học nghề Đức

Quy trình dịch vụ du học nghề Đức

Thủ tục cấp Thư mời học tại Đức: (1) Tìm kiếm Doanh nghiệp đồng ý tiếp nhận Người đi học được Thực hành có trả lương theo yêu cầu. (2) Xin chấp thuận của Sở ngoại kiều duyệt danh sách Người đi học theo chương trình. (3) Xin chấp thuận của Sở lao động cho phép đào tạo Người đi học theo danh sách đăng ký.

Phiếu đăng ký du học Đức

Phiếu đăng ký du học Đức

Mẫu phiếu đăng ký du học Đức. Các bạn có thể liên hệ tới các văn phòng tư vấn tuyển sinh để nhận mẫu bằng file word rồi điền thông tin đăng ký tham gia chương trình.

So sánh đầu tư du học Đức - Nhật

So sánh đầu tư du học Đức - Nhật

Chi phí ban đầu đi du học Đức cao. Phải đầu tư thời gian và chi phí vào việc học tiếng và thủ tục xét Visa khó hơn so với đi du học Nhật. Thời gian học tiếng 6 tháng ở Đức không được phép làm thêm.

Hợp đồng tư vấn du học ASG

Hợp đồng tư vấn du học ASG

Điều 1. Nội dung hợp đồng Người đi học (NĐH) và Bên B (sau đây gọi tắt là bên B) uỷ quyền cho bên A thực hiện các dịch vụ liên quan để hoàn tất thủ tục hồ sơ du học nghề Đức cho NĐH có tên dưới đây: