ASG - Anerkannte Schulgesellschaft

ASG - Anerkannte Schulgesellschaft

ASG - Anerkannte Schulgesellschaft mbH  Là một tổ chức đào tạo tại Đức được quốc gia công nhận đã phát triển một hệ thống các trường đào tạo từ bậc mẫu giáo, tiểu học, THPT đến các trường đào tạo nghề cùng với những khóa học tiếng Đức chuyên sâu dành cho tất cả du học sinh trên toàn thế giới.

Trường khách sạn nhà hàng Dehoga Thuringen

Trường khách sạn nhà hàng Dehoga Thuringen

Lĩnh vực giáo dục đào tạo và đào tạo nâng cao là một phần không thể tách rời của Trung tâm đào tạo nhân lực DEHOGA Thüringen, vào năm 2009, Dehoga là cơ sở đào tạo duy nhất được Bộ giáo dục đào tạo và nghiên cứu liên bang của CHLB Đức công nhận là một trung tâm có thẩm quyền để đào tạo và đào tạo nâng cao trong lĩnh vực khách sạn và ẩm thực

Trường Bildungswerk fur Gesundheitsberufe

Trường Bildungswerk fur Gesundheitsberufe

Trường Bildungswerk fur Gesundheitsberufe

Trường điều dưỡng MED direct Dr. Bauer GmbH

Trường điều dưỡng MED direct Dr. Bauer GmbH

Công ty TNHH MED direct Dr. Bauer GmbH là tổ chức trường học với hơn 30 năm đào tạo kết hợp thực tiễn cho các chuyên gia y tế, sức khỏe và nghề y tế tại Erfurt, Thüringen. Địa chỉ: Friedrich-Engels-Str. 56, 99086 Erfurt.  www.meddirect-erfurt.de