Hội thảo và sự kiện

Hội thảo và sự kiện

GIẤY MỜI THAM DỰ TỌA ĐÀM Chương trình du học nghề khách sạn nhà hàng tại Đức Thời gian từ  9h00-12h00, sáng thứ 5, ngày 05.10.2017. DEHOGA Thüringen - nơi ươm mầm và phát triển nhân lực tương lai, là trường đào tạo nhân lực trực thuộc tập đoàn DEHOGA có các cơ sở đào tạo trên toàn nước Đức.